www.ppp-ss.com
HOME | CONTACT |
 
-A +A

www.ppp-ss.com : Webboard

POST : 75 เทอมการนำเข้า-ส่งออก
View 1081
Ans 1
เทอมการนำเข้า-ส่งออก
คุณ ป้อม

 

เทอมการนำเข้า-ส่งออกมีหลายอย่างแต่ที่มักใช้ในการนำเข้า-ส่งออกทั้วๆไป เช่น


1.EXWORK เป็นราคาสินค้าหน้าโรงงานของผู้ขาย ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อการส่งออก เช่น ค่าใช้จ่ายรถขนส่งสินค้าไปท่าเรือ , ค่าผ่านพิธีการศุลกากรเพื่อการส่งออก,ค่าใช้จ่ายต่างๆในท่าเรือเพื่อนำสินค้าขึ้นเรือบรรทุกสินค้า


2.FOB เป็นราคาสินค้าที่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อการส่งออก เช่น ค่าใช้จ่ายรถขนส่งสินค้าไปท่าเรือ , ค่าผ่านพิธีการศุลกากรเพื่อการส่งออก,ค่าใช้จ่ายต่างๆในท่าเรือเพื่อนำสินค้าขึ้นเรือบรรทุกสินค้า


3.CIF เป็นราคาสินค้าที่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อการส่งออก เช่น ค่าใช้จ่ายรถขนส่งสินค้าไปท่าเรือ , ค่าผ่านพิธีการศุลกากรเพื่อการส่งออก,ค่าใช้จ่ายต่างๆในท่าเรือเพื่อนำสินค้าขึ้นเรือบรรทุกสินค้า และรวมค่า เฟรท (ค่าบรรทุกของเรือบรรทุกสินค้า) , ประกันภัยสินค้าไปถึงหน้าโรงงานผู้ซื้อ แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อการนำสินค้าเข้าที่ประเทศปลายทาง(ผู้ซื้อ) เช่น ค่า ผ่านพิธีการศุลกากร , ค่าภาระท่าเรือ ,ค่าธรรมเนียม ,ค่าภาษีอากร ,ค่ารถบรรทุกสินค้าส่งจากท่าเรือมาโรงงานของผู้ซื้อ


4.DDU เป็นราคาสินค้าที่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อการส่งออก เช่น ค่าใช้จ่ายรถขนส่งสินค้าไปท่าเรือ , ค่าผ่านพิธีการศุลกากรเพื่อการส่งออก,ค่าใช้จ่ายต่างๆในท่าเรือเพื่อนำสินค้าขึ้นเรือบรรทุกสินค้า และรวมค่า เฟรท (ค่าบรรทุกของเรือบรรทุกสินค้า) , ประกันภัยสินค้าไปถึงหน้าโรงงานผู้ซื้อ และรวมค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อการนำสินค้าเข้าที่ประเทศปลายทาง(ผู้ซื้อ) เช่น ค่า ผ่านพิธีการศุลกากร , ค่าภาระท่าเรือ ,ค่ารถบรรทุกสินค้าส่งจากท่าเรือมาโรงงานของผู้ซื้อ แต่ไม่รวม ค่าภาษีอากร , ค่าธรรมเนียม , ค่าความล่าช้าในการออกสินค้า และอื่นๆที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องปกติการนำเข้า


5. DDP เป็นราคาสินค้าที่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อการส่งออก เช่น ค่าใช้จ่ายรถขนส่งสินค้าไปท่าเรือ , ค่าผ่านพิธีการศุลกากรเพื่อการส่งออก,ค่าใช้จ่ายต่างๆในท่าเรือเพื่อนำสินค้าขึ้นเรือบรรทุกสินค้า และรวมค่า เฟรท (ค่าบรรทุกของเรือบรรทุกสินค้า) , ประกันภัยสินค้าไปถึงหน้าโรงงานผู้ซื้อ และรวมค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อการนำสินค้าเข้าที่ประเทศปลายทาง(ผู้ซื้อ) เช่น ค่า ผ่านพิธีการศุลกากร , ค่าภาระท่าเรือ ,ค่ารถบรรทุกสินค้าส่งจากท่าเรือมาโรงงานของผู้ซื้อ , ค่าภาษีอากรนำเข้า

 

http://www.topsuccess.tht.in/modules.php?name=AiFaq&file=view&No=13

< 10 September 2012 10:04:41 >
  
update

sales
< 14 March 2015 14:13:28 >
 

Suggestion
     
Name : *
       
  Messages : *
       
  Picture :  
     
       
  E-Mail :  
 HOME | CONTACT |
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
บริษัท พีพีพี เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
95/357 ถนนสุวินทวงศ์
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510
Tel : 0804047269 , 020011357 Fax: 020011358
Email : sales@ppp-ss.com